Might Know Something Else feed Kommentarer Feed

MKSE.com Web Insider Knowledge

Störst på CMS, CXM och E-handel. EPiServer, Drupal, WordPress, Sharepoint och Sitevision

Arkiv för ‘XP’ kategorin

Agile UX och Lean UX tar över projektgrupperna

Skrivet av Martin Edenström On 20 november 2012

En bredare kompetensprofil förväntas av dagens webbkonsult. Att kunna skapa, eller ha god förståelse för gränssnittsutveckling likväl som bakomliggande webbverktyg och backend-kod är en förutsättning för att passa in i webbteam.

Ett skifte skedde någon gång 2010/2011. En större del av ett webbprojekts utvecklingstid och budget hamnade på gränssnittsutveckling, snarare än den bakomliggande programmeringen.

http://spritz.co/Spritz_Project_Images/Advanced_Usability_Image01_Interface_UX_Design_PIPA.jpg

Utöver ett större kompetensbehov på marknaden efterfrågades snart metoder för att kunna förutse och kontrollera alla snabbrörliga förändringar inom den nu omfattande UX’en, gränssnittsutvecklingen. Något som det senaste året har gett upphov till nya buzz-words som Agile UX och Lean UX.

De agila metodikerna, som dominerat som process inom webbprojekt sedan mitten av 00-talet, har förfinats och anpassats för alla typer av kompetenser och ansvar i teamen.

Men hur skiljer sig dessa två begrepp?

 • Agile UX – Är främst ett sätt för frontendare att löpande arbeta. Oavsett webbprojekttyp. Bygger i grunden på att jobba med gränssnittsutveckling och formgivning enligt scrum manifestots klassiska ”collaboration before documentation”. Att löpande ge leverabler inom sprintar och inom rådande arbete på en user story. Alla UX leverabler bör ses som och levereras som en del av det totala, agila samarbetet.
 • Lean UX – Lean tanken är att se till helheten, att hela tiden utvärdera, testa och sätta samman de små beståndsdelar som har formgetts och byggts. Tänk t ex all UX inom en helt ny produkt av en startup. Testandet bör bestå av att ta en paus, se olika användares vy och se vyn från nya vinklar (ännu en akronym finns här, GOOB! -  ”Get Out of the Building!”). Därefter kommer det klassiska begreppet för lean in i bilden igen, att löpande, och i ständiga cykler, uppdatera och förbättra vad som tidigare byggts. Samtidigt bör initiala designfaser (t ex Vattenfallsmodellens BDUF – ”Big design up front”) arbetas bort till förmån för ett mer agilt arbetssätt, kanske RDUF – ”Rough design up front”.

PMI släpper egen Agile Certification

Skrivet av Martin Edenström On 11 mars 2011

Äntligen har även PMI, med den världsledande PMP projektledningscertifieringen, anammat agila metoder (Scrum, Kanban, XP, DSDM, FDD, Crystal, Adaptive Software Development m fl) på ett strukturerat sätt.

http://www.pmi.org/eblast/brand/pmi_logo_rev.jpg

Och de gör det på sitt vanliga sätt. PMI-satsningen kallas PMI Agile Certification och släpps för registrering i maj och för pilot testing först i augusti 2011.

Undersökningar visar att hela 68% av organisationerna inom PMI använder idag agila metoder. 63% rekommenderar även agila metoder.

MKSE.com har tidigare påpekat hur enkelt det är att kalla sig ”expert” eller ens äkta Scrum praktiserande. Vilket 2010 ledde till nya titlar, utöver CMS, som Professional Scrum Team Member och Professional Scrum Master I och II (PSM).

PMI ser troligtvis nu en möjlighet att använda sin position som seriös aktör för att skapa en tydligare certifiering. Och samtidigt tjäna en slant.

PMI berättar att projektledare ska köpa deras framtida certifiering därför att:

 • Demonstrate to employers their level of professionalism in Agile practices of project management
 • Increase their professional versatility in both project management tools and techniques
 • Show they have the capacity to lead basic Agile project teams by holding a certification that is more credible than existing training-only or exam-only based offerings

På svenska PMI träffar har ofta agila metoder diskuterats sedan några år tillbaka.

Hur är tidigare utvecklare som projektledare?

Skrivet av Martin Edenström On 6 augusti 2010

Marek Blotny skriver om ett vanligt förekommande fenomen inom CMS-projekt.

För då utvecklare efter några år blivit mer erfarna och fått sin lead developer, seniortitel eller arkitektroll (brukar inte innebära någon större förändring när ”det smäller” ändå) återstår ofta för konsultchefen en personlig utveckling och karriärmöjlighet som teknisk projektledare eller projektledare.

Den absolut största fördelen i projekt med utvecklare som går över till att bli projektledare, enligt Marek, är:

 • De vet vad debugging är

Det utvecklare som går över till att bli projektledare först och främst saknar är:

 • Se saker från ”andra sidan”
 • ”Soft skills” vid den utökade kontaktytan med människor

Med en mer djuplodad teknisk kompetens har tidigare utvecklare fördelen av att inte vara begränsade till mindre bevandrade projektledares sätt att hantera problem i projekt med:

 • Ta in fler resurser (crash‘a projektet)
 • Jobba övertid
 • Begränsa funktionaliteten

Ericsson kör inte agilt med scrum, men med Streamline Development

Skrivet av Martin Edenström On 3 maj 2010

Ericsson Multimedia skryter om att de har halverat utvecklingstiden genom agila metoder. Men när Ericsson Multimedia kör har de inte anammat någon agil metod som scrum, utan istället tagit fram en egen utvecklingsmodell / ramverk innefattande sju tillvägagångssätt / practices kallad Streamline Development.

Gunnar Heldebro, utvecklingschef på Ericsson Multimedia, säger till CS att det agila manifestet bygger på samma tänk som när Ericsson tog fram Streamline Development.

Gällande projektstyrningsmodeller / metodiker är Ericsson främst kända för gamla PROPS, som utvecklades av Ericsson själva och släpptes i en första version 1989. En del webbprojekt har fått lida av den metodiken.

Webbplatsen? Nya Ericsson.com skrev MKSE.com om här.

Tryck efter Kanban Jedi kurser

Skrivet av Martin Edenström On 10 november 2009

Det verkar som MKSE.com fick rätt, Kanban seglar upp som nya projektmetodikshypen efter Scrum. Scrum, som dessutom får utstå allt mer kritik.

Nu den 14:e till 15:e december hålls i Stockholm en ”Kanban Jedi course” med förespråkaren David Anderson, som kallas ledande pionjär inom Kanban software development. Kursen går igenom hur ett Kanban projekt startas upp till hur mer avancerade koncept tas fram. Med case från verkliga livet om ”how to boost productivity of Scrum and XP teams”.

Kursen är i Stockholm och det går bra att ta betalt även för Kanban, 14 500:- SEK per deltagare kostar kalaset.

Knepiga CMS-termer #3: Rally

Skrivet av edenstrom On 25 augusti 2008


Rally är en populär mjukvara för att delta i och hantera projekt styrda med agila metoder. Produkten finns för hela Lifecycle Management Solution kedjan. Det vill säga:

Product Overview
Program Management
Project Management
Requirements Management
Test Management
Defect Management
Product Management
Community Management


Det finns även tillägg för t ex ramverket Eclipse som kan kopplas på  en Rallyinstallation.

Här är för övrigt en jämförelse mellan Rally och konkurrerande mjukvaran ScrumWorks Pro:

Detailed Feature Comparison

Feature

Rally

ScrumWorks Pro

Desktop (Fat) Client

No

Yes

Web (Thin) Client

Yes

Yes – Not all desktop features are available on the web client

Local Database

No – hosted by a 3rd party

Yes – Built into the default installation

Impediments Log

No

Yes – Tracks dates, resolution, and responsibility

Records blocking issues

Yes

Yes

Burn Down Charts

Yes – Sprint Burndown/Cumulative flow, Release burndown/cumulative flow, Bug & Test Tracking

Yes – Mike Cohn style ‘enhanced burndown’, Sprint & Release burndown

Customized Reports

No

Yes – Customizable report builder GUI

ROI and EVA

No

Yes

Time Tracking

Yes – optional

Yes – optional, but supported with custom reports

Supported Object Types

Release, Sprint, Story, Task, Test, Program, Defect, Defect Suite

Release, Sprint, Story, Task, Theme, Program

Supported Methodologies

RUP, Scrum, XP

Scrum, XP

Drag n’ Drop UI

Limited to certain screens

Used almost universally

Hierarchical Relationships

Yes

No – Uses themes instead

Built in collaboration features

Yes – Wiki & IM integration

No

Test management

Yes

No

Defect management

Yes

No

Program Management Features

Release Status – not really configurable

Release Status + configurable feature sets, Good cross product functionality

Sprint Task Tracking

Yes

Yes – nice web based task board UI

Assign Business Value

No

Yes

Product and Role based permissions

Yes

Yes

LDAP Integration

No

Yes

Import/Export

Yes – Excel, XML

Yes – Excel

Supports Use Cases/Non-functional requirements

Yes

No

Notifications

Yes – RSS, email

No

Detailed Change History

Yes

No – very superficial

Product Integration

Eclipse, Mercury, Salesforce, Bugzilla

Bugzilla, JIRA

Pricing

$65/person/month

$249/person/year ($21/month)

Admin functions

User accounts, Roles, Custom features, Workspace management

User accounts, Roles

Hardware Requirements

None – externally hosted

Server must be allocated for clients & web app to connect with

Frequency of Updates

Quarterly

Quarterly

Built-in Support for pairing time management

No

Yes – There are “Team hours” and “individual hours”

Usability for teams

OK, some complain of delays and there are complaints about charts

Good, The thick client offers more natural DnD style of interface – good web interface for task board – natural for teams to adopt

Multiple Teams/Common Backlog

Possible, but awkward

Pretty well thought out

Support

Online, Forums, Coaching, Training

Online, Forums

Integration Technical Options

REST, SOAP, Others

SOAP

?>