Might Know Something Else feed Kommentarer Feed

MKSE.com Web Insider Knowledge

Störst på CMS, CXM och E-handel. EPiServer, Drupal, WordPress, Sharepoint och Sitevision

Arkiv för ‘Infomercial’ kategorin

MKSE infomercial

 

I vinterns upplaga av Intranätdagarna blandas Keynotes med internationella och svenska praktikfall. En Keynote som är värd att lyfta fram är Lena Lid Falkman, forskare från HHS, som forskar kring hur teknologi påverkar organisationskultur, ledarskap och kommunikation. Vi valde att ställa några frågor till Lena på det temat:

Lena Lid Falkman

Vad krävas av ledarskap, kultur och beteendeförändring i det nya sociala mobila och kunskapsdelande intranätet?

”Jag har sett många exempel på organisationsförändringar som inte fått tillräckligt med tid. När arbetet börjar sippra ned i organisationen, då är ledningen på väg till nästa förändring. Kultur kan man ändra lätt vad gäller artefakter, men beteendeförändring och värderingsförändring kräver mer tid och arbete. Så jag tror man behöver tålamod och uthållighet. Samtidigt, paradoxalt nog, behövs snabbhet och flexibilitet att anpassa när något inte fungerar. För att användningen av ett intranät ska förändras till det bättre, så behövs det både snabbhet och flexibilitet, men samtidigt uthållighet i ledarskapet. Så tror jag att man måste komma ihåg att kommunikation inte bara består av information, man måste lyssna också. Vad tycker medarbetare om intranätet? Vad vill de ha det till? Hur ser de på det?

Hur kan ökad användning av sociala medier och nya digitala samarbetsverktyg förändra organisationers sätt att kommunicera och samarbeta internt och externt?

”Det kan förändra enormt mycket! Just vad gäller social media menar jag att företag måste komma ihåg att det är just socialt – social media fungerar inte särskilt bra bara som megafon. Att svara är också viktigt!

Digitala samarbetsverktyg har fantastiska möjligheter. Jag håller just på med ett forskningsprojekt och en bok om Virtuella Möten. Visst kan man genom virtuella möten tjäna pengar och tid och värna om miljön. Men man får framförallt många fördelar organisatoriskt. Man kan till exempel bygga ett team med de som är bäst på uppdraget – inte de som råkar jobba på samma fysiska kontor. Det finns också stora möjligheter till flexibilitet – att ringa in någon för en specifik punkt i ett möte, så att man kan gå vidare istället för att bordlägga en fråga. Och sen finns flexibiliteten med arbets- och vardagslivet.”

Hur förändras kontroll och roller i framtidens digitala, sociala och mobila organisation?

”Rollerna kan bli mer tvetydiga. Inte minst mellan det professionella och det privata – ska man ha sin chef som vän på Facebook? Jag tror också att vi får räkna med att släppa en del på kontrollen – inte minst chefer. Att lita på att folk jobbar – fast de inte ser dem på kontoret. Istället för att jobba med kontroll i form av regler, menar jag att företag ska jobba med policys, värderingar och integritet – hur mycket egna uppfattningar får man/bör man som medarbetare använda? Och hur mycket ska vara personens egna identitet på olika tekniska plattformar, och hur mycket ska vara företagets/positionens identitet?”

Nya sätt att se på kunskap och vad som händer när möjligheterna att dela kunskap ökar lavinartat?

”Att söka, hantera och kritiskt granska kunskap, kommer bli den viktigaste kunskapen av alla! Här kanske vi också kommer se behovet av människor/företag som delar med sig kunskap som är ”säker” – alltså undersökt och granskad.”

Framtidens intranät – hur tycker du att organisationer ska förbereda sig på kraven som kommer att ställas av medarbetare och affärsklimat?

”Ta intranätet och dess betydelse på allvar. Och sen min vanliga gamla käpphäst – att inte bara informera utan också lyssna – vad vill medarbetare ha av intranätet? Människan föddes med en mun men två öron. Naturen har gett oss ett tips kring hur bra kommunikation fungerar! ”

Lyssna mer till Lena och många andra på Intranätdagarna 2013:2 den 4-5 december. Läs mer här!

MKSE infomercial

MKSE infomercial

 

De mest digitaliserade företagen i Sverige har vuxit mer än dubbelt så snabbt som de mindre digitaliserade företagen och de förstnämnda har dessutom uppnått en högre lönsamhet. Samtidigt så ser hälften av de svenska företagen inte behovet av att bli mer digitala och har inte tiden eller kompetensen som krävs.* Detta lägger ett stort ansvar på dig som ansvarar för digitala frågor.

webbstrategidagarna

En person som drivit igenom stora förändringar i sin organisation Maersk Line är Jonathan Wichmann, Keynote Speaker på Webbstrategidagarna 2013:2. Vi har passat på att ställa några frågor till Jonathan om hur han hjälpte Maersk Line till succé med sin sociala närvaro.

Kort sagt, vad var receptet för det höga engagemanget för Maersk i sociala medier?

Vi uppnådde det höga engagemanget genom visual storytelling och genom att alltid försäkra att det vi ville säga åtföljdes av bra bilder. Dessutom var vi alltid medvetna om att det vi sade skulle vara trovärdigt, relevant och jordnära.

Hur skapar det affärsnytta?

Det skapar affärsvärde på många olika sätt, t.ex. i kundservice och försäljning. Men det som skapat mest värde – och många företag tenderar att glömma det – har varit skapandet av en mer sammanhållen identitet och kultur inom företaget.

Vad krävs av ledarskap och kultur om jag vill engagera hela företaget i nya sociala och digitala arbetssätt?

Det viktigaste är förtroende, att ledare litar på sina människor och släpper kontrollen. Vad är de rädda för? Vad finns det att förlora? Jag skulle vara mer rädd för rädslan. Idag får du inflytande och någon form av kontroll genom att släppa kontrollen.

Hur gjorde ni för att som B2B-företag dra full nytta och digitala och sociala teknologier?

Jag tror inte att vi tog full nytta, men vi utnyttjade sociala teknologier. Och vi gjorde det genom attgå ut och vara transparenta. Och genom att förlita oss på antagandet att vi hade något intressant att berätta.

Du har sagt att om vi tycker att de senaste tio åren varit vilda, så kommer de nästa fem att göra oss galna, allt kommer att vändas upp och ner. Vad tror du kommer att hända?

Jag tror att de som inte vet hur man ska anpassa sig till den nya tekniken – och det gäller både företag och privatpersoner – kommer att få kämpa hårt. De kommer inte att utnyttja de nya möjligheterna, och de kommer inte att se hoten förrän det är för sent. I det nya digitala landskapet är inträdesbarriärerna till olika branscher och industrier sänkta, och i en tid av mycket medvetna och självgående medarbetare blir mellanchefer ett minne blott. Men är allt detta bara en föraning.

Jonathan erhöll även priserna ”Social Media Campaign of the Year” och ”Community Presence Awards på European Digital Awards i Berlin. Lyssna mer till Jonathan och många andra på Webbstrategidagarna 2013:2 den 20-21 november.

Läs mer här.

 

* Enligt undersökningen ”Det digitala Sverige” utförd av Google och Swedbank juni 2013

MKSE infomercial

Media Markt lanserar omfattande FirstSpirit CMS och e-handel

Skrivet av Martin Edenström On 12 september 2013

MKSE infomercial

 

Elektronikgiganten Media-Saturn Group befäster sin framgångsrika position med e- handel baserad på IBM WebSphere Commerce och FirstSpirit CMS

media markt e-spirit

Höjdpunkter från projektet:

  • En central CMS-lösning för två större butikskedjevarumärken och 900 butiker i 15 länder
  • Sömlös integration med IBM WebSphere Commerce Server och Pixelboxx DAM
  • Smidig hantering av webbplatser med flerspråksstöd
  • Uppsnabbad redaktionell kontroll
  • Lands- och varumärkesspecifikt innehåll hanteras centralt samtidigt som individuella anpassningar på lokala webbplatser erbjuds

“ – e-Sprit FirstSpirit CMS fungerade som heltäckande publiceringsplattform för hela företaget och var en nyckelfaktor i vår starka försäljning online”
Hajo Deeg, CTO MS E-Business Concepts & Service GmbH

Utmaningen: Att designa och införa en heltäckande multikanalsplattform

Media-Saturn Group, företaget bakom varumärken som Media Markt och Saturn, har länge varit den dominerande elektronikkedjan i Europa med fler än 900 butiker över hela Europa och fler än 100 000 olika produkter. Företaget letade efter ett sätt att befästa den positionen även online. Målet var att ta Media-Saturn in i nästa fas – från att varit en traditionell elektronikkedja till en fulländad multikanalsaktör. Media-Saturn utvecklade och implementerade en multikanalsstrategi där IBM WebSphere Commerce Server fungerade som en plattform för butikskedjorna och tillsammans med olika lösningar, som e-Spirits CMS FirstSpirit, framgångsrikt hanterade samtliga webbplatsbehov världen över.

Lösningen: Integration av utvalda system för en framgångsrik e-handel

Media-Saturn vände sig till FirstSpirit för att skapa en nära integration med IBM WebSphere Commerce Server. Rätt möjligheter erbjöds för att sömlöst samarbeta med MediaSaturns föredragna IT-system, som DAM-systemet Pixelboxx och en automatiserad sökmotor. FirstSpirits plattform tillåter tredje-parts programvara att på ett neutralt och snabbt sätt införas i en befintlig IT-infrastruktur. Det hjälpte Saturns nya webb att snabbt gå live.

Med FirstSpirit kan vi både skapa och publicera allt innehåll betydligt mycket fortare.”
Hajo Deeg, CTO MS E-Business Concepts & Service GmbH

Tredubblad försäljning online för Media-Saturn
Under 2012, bara ett år efter att den nya multikanalsstrategin hade införts, kunde Media-Saturn åtnjuta en tredubblad försäljning online jämfört med 2011. Som heltäckande CMS hade FirstSpirit en nyckelroll med förenklad och bättre innehållshantering på de olika Media Markt och Saturn webbplatserna samt på de 15 lokala landssajterna.

rkbart snabbare innehållshantering
FirstSpirits goda användbarhet samt effektiva redaktionella processer hjälper redaktörer på Media- Saturns huvudkontor och på lokala dotterbolag att spara tid när de jobbar med butikerna online. Alla typer av innehåll kan skapas, ändras, uppdateras och publiceras avsevärt mycket snabbare.

Webbplatser med flerspråksstöd ger konkurrensfördel
Media-Saturn räknas som ett av Tysklands mest framgångsrika multikanalsföretag genom sin överlägsna kombination av traditionell handel tillsammans med en modern onlinenärvaro. Företaget söker nu samma position över hela Europa. Nyckeln är att erbjuda olika marknader utanför Tyskland bästa typ av innehåll, lokalt språkanpassad. Tack vare det omfattande out-of-the-box språksstödet i FirstSpirit erbjuds stöd för ett flertal olika språk, som olika östeuropeiska språkvarianter. Besökare kan få webbplatsen översatt till ett flertal olika språk.

Centralstyrning för synergier
Företagsgruppen Media Markt och Saturn använder det centraliserade CMS:et för Media-Saturn och de individuella webbplatserna för att skapa värdefulla synergier.

Den flexibla autentiserings-, roll- och användarhanteringen i FirstSpirit möjliggör att specifikt innehåll kan uppdateras centralt, samtidigt som innehåll för en viss marknad kan uppdateras lokalt. FirstSpirits centralstyrningsstöd ser även till att det finns en tydligt strukturell och designmässig uppdelning mellan dotterbolagens olika innehåll för att undvika frågor kring lokala varumärkesfrågor och rättigheter.

Framtidsutsikter: Gå i bräschen med ett flexibelt och anpassningsbart CMS
Med en ny, omfattande uppställning av produkter i 15 olika länder planerar Media-Saturn att bli ledande bland Europas elektronikfokuserade multikanalaktörer. När de båda egna varumärkena flyttades online uppstod samtidigt en ny typ av transparens mellan företagen och de lokala butikerna. Den har lett till en nyttig intern konkurrens och en decentraliserad uppfinnelserikedom. Olika affärsidéer som sparar pengar och gynnar försäljningen har även uppstått. Några av dem rör marknadsföringsinsatser online eller nya logistiska lösningar istället för de tidigare dyra och urålderliga lagren. I den ständigt pågående innovationsprocessen hos Media-Saturn fungerar FirstSpirit som en användarvänlig och flexibel plattform för nuvarande behov likväl som morgondagens idéer.

 

Media-Saturn Group
Media-Saturn-Holding GmbH med huvudkontor i Ingolstadt, Tyskland har samlat de oberoende varumärkena Media Markt, Saturn och onlinebaserade redcoon under ett och samma tak. Koncernen genererade ett samlat nettoresultat om 21 miljarder euro under 2012, har 320 miljoner kunder och över

65 000 anställda. Bolaget ägs huvudsakligen av METRO AG och bedriver affärer i 17 europeiska länder.

 

MKSE infomercial

MKSE infomercial

 

Den sökmotoroberoende sökanalystjänsten Visitors Voice har i dagarna lanserat ett API, som ger utvecklare tillgång till olika data om sökbeteendet hos besökarna på en webbplats eller intranät.

”- Det är ett stort problem idag för redaktörer att veta hur de effektivt kan förbättra sina texter. Web Service Award konstaterar att kvalitetssäkringarna är bristfälliga och det vill vi ändra på.”
berättar Pontus Rosin på Adeptic som utvecklar tjänsten.
Visitors Voice api
” – Med vårt API kan utvecklare bygga in mer intelligens i redaktörsgränssnittet och hjälpa redaktörer att arbeta mer datadrivet. Redaktörerna kan få hjälp med att prioritera texter och få förslag på vad som saknas.”
Visitors Voice API erbjuder möjlighet att hämta ut aktuella eller historiska trender i vad besökarna söker efter och vad som inte fungerar, vilket också hjälper redaktörerna att agera. Genom att titta på vad som eftersökts tidigare år kan redaktörerna ofta få en bra ide om vad som kommer bli populärt då många trender är återkommande. Visitors Voice används idag av runt totalt 20 kunder där några utgörs av Jusek, Almi, Danderyd kommun och Uddevalla kommun.
Läs API-dokumentationen eller pröva API:et utan att skriva kod eller beställa en API-nyckel via en API-konsoll.
Visitors Voice erbjuder en free trial för skarp drift samt utvecklare att öppna ett utvecklingskonto för implementation av Visitors Voice i sina projekt.

MKSE infomercial

MKSE infomercial

 

Härom veckan lanserades Visitors Voice – en ny tjänst som visar var en webbplats eller intranät har största bristerna sett till vad användarna söker efter.

”- Tjänsten förenar analys av vad besökarna vill med vad de faktiskt gör. Och gör det begripligt för redaktören. Verktyget ersätter inte Google Analytics och liknande analysverktyg, utan kompletterar dem inom sin nisch. Och precis som Google Analytics fungerar det för alla CMS och interna sökmotorer”.

berättar Pontus Rosin från Adeptic. Visitors Voice har utvecklats i samband med sökföretagets arbete tillsammans med flera av Sveriges kommunwebbar.

visitors voice

” – En stor utmaning för redaktörerna är att veta vad de ska prioritera – ofta är lägsta nivån hög och man har få uppenbara brister i sitt innehåll. Visitors Voice visar här vägen och ger förslag baserat på vad besökarna har gjort”.

Visitors Voice hjälper även redaktörerna att förstå när information bör publiceras på en sajt genom att lyssna av trender i sökstatistiken. Verktyget är även anpassat för mobilen som ett led i att göra det enkelt och tillgängligt för redaktören.

Adeptic Technologies håller redan på att översätta verktyget till nya språk då man ser ett stort behov av tjänsten. För att säkerställa att man gör rätt saker har man ett stående erbjudande för de som kan tänka sig att användartesta tjänsten. Läs mer här:

http://sv.visitorsvoice.com/anvandartestare-sokes/

Du kan även pröva tjänsten genom demon på startsidan: http://sv.visitorsvoice.com/

MKSE infomercial

?>