Knepiga CMS-termer #1: Lucene

In CMS, ECM, Episerver, Intranät, Övriga / Custom CMS, Polopoly Atex, SiteVision by edenstrom0 Comments

Knepigare ord från min CMS-leverantör:

LuceneApache Lucene är ett högpresterande, multifunktionellt text-sökmotorsbibliotek skrivet i Java. Både EPiServer, Polopoly och Sitevision använder Lucene för diverse intern och extern sökning.

lucene

Tekniken passar alla typer av applikationer som kräver full-text sök, speciellt inom platformsöverskridande sökningar. En motsvarighet är Microsoft Index Server.

En detalj många leverantörer undviker att nämna är att Apache Lucene är ett open source projekt tillgängligt helt gratis.

Knepiga CMS-termer #1: Lucene redigerades 16:07, april 4 2008 av edenstrom