Heroku erbjuder Python och Django stöd

In CMS, HTML5, CSS3 etc by Martin Edenström0 Comments

Salesforce-ägda Heroku är nöjda med att kunna presentera applikationsstöd för att kunna exekvera Python and Django på molnplattformen.

Det gick att lösa då Python har mycket gemensamt med Ruby, Heroku’s orginalspråk på plattformen.

https://nav.heroku.com/images/logos/logo.png

Svenska projekt på Heroku? Sök här.

Andra webbtekniker det buzzas om just i september 2011? Sök på t ex:

Heroku erbjuder Python och Django stöd redigerades 11:52, september 29 2011 av Martin Edenström