Enklare språk och tydlig samverkan på Länsstyrelsens nya webb

In Java, Nyheter, Offentlig sektor, SiteVision, Teknik by Martin Edenström

Länsstyrelsen har lanserat sin nya webbplats med ny design, ny struktur och tydligen även “ett enklare språk”.

Fokus för den nya webbplatsen är bland annat mer tydlig samverkan mellan de 21 olika länsstyrelserna, på en och samma webbplats.

På lansstyrelsen.se kan du som besökare hitta information kopplad till de olika länen. Kartor, information om krisberedskap, vatten och jakträttigheter är exempel. Med hjälp av en ny webbplats i verktyget SiteVision har Länsstyrelserna skapat en lösning med unika ingångar för de olika målgrupperna. Användarupplevelsen är därför mer relevant och personlig än generell och allmän.

Fler artiklar om ämnet:  Green Cargo bygger ny Digital Arbetsplats efter större upphandling

SiteVision låter Länsstyrelsernas redaktörer enkelt välja om information ska visas centralt eller om det gäller specifika län. På detta sätt har underhåll och förvaltning av webbplatsen förenklats och effektiviserats.

“– Vi har satsat på att få en webbplats där besökaren står i centrum och vi hoppas att våra besökare upplever nya lansstyrelsen.se som både bättre, tydligare och enklare.”

Säger kommunikationschef Malin Lingefelt. Webbplatsen är framtagen i samarbete med SiteVisions partner Consid.

2011 skaffade Länsstyrelserna nya Informationsverige.se på en SharePoint lösning framtagen av Softronic. Dessförinnan har Länsstyrelsen i Östersund och några andra använt CMS som Joomla. Länsstyrelsen Västra Götalands län har tidigare varit en Episerver CMS användare.

Ett snabbt agerande med ett molndriftserbjudande av SiteVision för fyra år sedan, då även då skogsbränder härjade, kan legat bakom Länsstyrelsernas goda öga för CMS-produkten 2018.