Ett felaktigt vald publiceringsplattform kan påverka er affärsverksamhet negativt i många år framöver. Historiskt är valet av CMS ofta är en slump, ett top management beslut eller ett system er nuvarande konsult föredrar.

Plattformen ska i 3-7 år framöver utgöra bas för er viktigaste marknadskanal och fokus måste riktas mot vad er organisation verkligen behöver.

MKSE.com kombinerar en ledande amerikansk utvärderingsmodell, CMS evaluation model, tillsammans med 12 års erfarenhet kring publiceringssystem och CMS i Sverige.

Det har lett till framtidssäkra, genomlysta CMS-val för beställare av sajter som SJ.se, Avanza.se, Karolinska institutet, HSB.se och Nordiska museet.

Finns minsta osäkerhet kring valet av ert framtida CMS val så red ut tankarna via en modern och beprövad modell. OSM-modellen skapades 2011.

För mer information, fyll i formuläret nedan så kontaktar MKSE.com er!

    E-post där vi når er:

    Leave a Comment