View Post

Svenska Kennelklubben väljer FormPipe Platina

In Platina by Martin Edenström0 Comments

Senaste Formpipe Platina .NET ärendehanteringskunden är Svenska Kennelklubben (SKK). De väljer ECM-produkten för dokument- och ärendehantering. SKK implementerar produkten för att effektivisera handläggningen av ärenden och höja servicenivån till …

Vetenskapsrådet väljer Platina av Sigma

In CMS, Platina by Martin Edenström0 Comments

Christian Sundin, vd för FormPipe Software kan glädjas åt att Vetenskapsrådet, FAS och Formas har tecknat avtal avseende licenser för ECM-produkten FormPipe Platina. FormPipe Softwares partner Sigma både säljer licenser …