TeliaSonera.com valde EPiServer CMS

In CMS, Episerver by Martin Edenström1 Comment

Update: Såklart har även TeliaSonera.com uppdaterats med lila färgerna och nya “getingboet”. Här krävs inget custom-bygge, Telia, eller TeliaSonera, går .NET och ligger kvar på sin EPiServer CMS. Nu …