SthlmConnection vinner Dagens Samhälle på Drupal CMS

In Drupal, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Dagens Samhälle , en plattform för nyheter och debatt om svensk välfärd , ska under de senaste åren genomgått en digital anpassning för att komplettera papperstidningen och rikta in sig mer mot politiker, tjänstemän och beslutsfattare inom offentlig förvaltning. I samband med den större strategiska satsningen väljer Dagens Samhälle att inleda ett samarbete med SthlmConnection.

SthlmConnections roll är dels att kvalitetssäkra och vidareutveckla de applikationer och plattformar som utgör dagenssamhalle.se, dels att stärka upp det strategiska teamet med sin digitala kompetens; specifikt inom systemarkitektur, användarupplevelse och processledning.

I maj 2010 gick Dagens Samhälle live på sin första Drupal CMS. Då av nedlagda byrån A3J.

Beställarstöd inom e-handel och PIM

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och TeliaSonera. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.