Twitter – Kundtjänst och marknadsföring eller produktivitetsbortfall för företag? Förslag på policy

In Nyheter, Övriga / Custom CMS by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

I CMS-sammanhang dyker allt oftare stöd för postning eller listning av Twitter mikrobloggdata  upp som inbyggd funktionalitet eller i lösningsförslag. Så, hur pass nyttig är då Twittertrenden för företag och arbetsgivare?

De positiva egenskaperna inom kundtjänst och marknadsföring är odiskutabla. Men för de anställda som inte jobbar på support- eller marknadsenheten då?

I sitt ursprungliga utförande, dvs. ej efter en utförd sökning, blandar mikrobloggen hej vilt nöjesrelaterad och personlig information med arbetsrelaterad data. Det gör det svårare än med t ex URL:er bedöma nyttan för en arbetsgivare.

Twitter och Bloggy är ännu alltför unga fenomen för att kunna presentera någon vettig användningsstatistik för arbetsgivare. Men nog finns en risk att det inom kort kommer förbud á la det Facebookförbud vi sett sedan 2007. Eller det förbud mot att anställda bloggar som bl a Sun Microsystems och SVT försökte få till åren 2004-2007. Bara några år gammalt men ändå något som känns helt vansinnigt idag.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  ChatGPT får direkt påverkan på flera martech och IT-yrkesgrupper

Men kostnaden sett till produktivitetsbortfall bland anställda som följer och publicerar på Twitter, Bloggy och Jaiku är ännu okänd. Det finns inte heller någon statistik att tillgå från USA.

Mr Greens Mikael Pawlo har satt ihop en policy gällande hur bolagets fåtal anställda får använda Twitter. Den följer här, delvis omskriven för att få fokus på kontentan:

1. Landschefer: Alla landschefer skall vara aktivaTwitter på samma sätt som de är aktiva på olika bloggar. Det är en fråga om transparens och ansvar. Företaget skall vara en del av det digitala samhället.

2. Arbetstid: Du får Twittra på arbetstid, rekommenderade tider är klockan 08.40, 11.40 och 15.00. Skicka inte gärna fler än åtta tweets om dagen.

3. För alla: Alla anställda får Twittra.

4. Icke-anonymitet: Det skall vara tydligt vart du arbetar och vad din identitet är om du twittrar på arbetstid eller på arbetsdator. Anonymt Twittrande får göras utanför arbetstid och på privat dator.

5. Konkurrenter: Du får Twittra om konkurrenter, men var tydlig vart du arbetar. Behandla konkurrenter med respekt.

Leave a Comment