20 procent OK med distansarbete, så ökar timpriserna 2022

In Content Marketing, CRM Customer Relationship Management, CXM, E-handel, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Brainville har konstaterat några pandemirelaterade förändringar sedan förra rapporten släpptes. Det är betydligt fler frilansare där ute. Redan 2019 låg frilansare i egna portalerna på 62 %. Nu är 75 % av alla nyregistrerade IT-konsulter frilansare.

Baserat på nästan 20 000 uppdrag under andra halvåret 2021 syns det även att säljarnas timarvoden gick upp med +1,8 %. Samtidigt som köparna bara ville se ökningar med +0,5%.

20 % av uppdragen hos Brainville tillåter just nu distansarbete, antingen helt eller delvis. Det är upp från 1% innan pandemin. Under helåret 2021 publicerades konsultuppdrag i Norden hos Brainville till ett totalt värde om 37 MDR SEK.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  83 procent fler IT-konsulter på bänken, 22 procent färre uppdrag tillgängliga