SJ-bolag satsar på OpenCMS intranät

In CMS, OpenCms by Martin Edenström0 Comments

Inaktiva CMS nyhet #2: Det helägde dotterbolaget Linkon inom SJ-koncernen skaffar ett nytt intranät baserat på öppen källkodsvalet OpenCMS 8. CMS:et valdes då systemet hade goda möjligheter att effektivisera …