Knepiga CMS-termer #11: Failover

In CMS, Övriga / Custom CMS by Martin Edenström0 Comments

Failover är möjligheten att automatiskt koppla över till en motsvarande, redundant server miljö (förslagsvis i standbyläge) vid onormal terminering av aktivitet, nätverk el. dylikt.

Failover händer utan mänsklig inblandning och utan varning, till skillnad mot t ex en “switchover” som är en menad aktivitet.

Fler knepiga termer från CMS-informationsarkivet MKSE hittar ni här:

Knepiga CMS-termer #11: Failover redigerades 16:43, juni 8 2009 av Martin Edenström