Knepiga CMS-termer #24: BDUF

In CMS, Featured by Martin Edenström0 Comments

BDUF står för det raka budskapet Big Design Up Front. Det är “anti-scrum” och termen kan ofta härledas till vad som i traditionella vattenfalls-projekt brukade kallas den inledande design-fasen.

http://cd05.images.airplay.jango.com/airplay_pictures/pictures/000/217/548/08ff47f6d604239600ec02a80dc76b56_lg.jpg

Det är den tidsperiod under några dagar/veckor/månader, beroende på projektstorlek, där teamets informationsarkitekter, designers och formgivare kunde titta på projektkrav och föreställa sig den slutgiltiga produktens utformning och egenskaper.

BDUF anses av många, oavsett vattenfall eller agil metod, vara något positivt då det samtidigt möjliggör för teamets designers m fl att i tid tänka igenom och bättre förstå hela teamets syn på problem och utmaningar inom det stundande projektets omfattning.

Det har ofta “fuskats” med “mini-BDUF” i tidiga scrum-projekt genom en s.k. “sprint 0” eller “sprint-nolla” där informationsarkitekter, designers och formgivare i teamet i förväg skulle hinna skapa sig en bild, skisser, element och arkitektur.

Motsatsen till BDUF är 2011/2012 buzzwords som agile UX och/eller lean UX. Mer om detta i en annan “knepiga CMS-termer” omgång.

Knepiga CMS-termer #24: BDUF redigerades 10:32, oktober 30 2012 av Martin Edenström