AstraZeneca lanserar smart plattform, Episerver ut. Medicinbolagen omfamnar Adobe

In Adobe AEM, CXM, Drupal, Nyheter, Online Marketing, Optimizely/Episerver, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

En jätteinstallation av Adobe Experience Manager har i ett globalt initierat och starkt centraliserat AstraZeneca-projekt rullats ut. Under förra året tog lösningen även över alla de delar av Episervers installationer som tidigare hanterat bl a AstraZeneca.se.

Medcom-kunderna kräver sin leverans. AstraZeneca ska under övergångsprojektet varit en av Knowit större kunder inom t ex området Knowit Experience. Knowit kom in hos kunden som Episerver-kompetent 2015, men som i många av Episerver > Adobe AEM projekt (eller andra ofta offshore-hanterade plattformsprojekt) förpassats till främst en lokalanpassande front-end, content och delvis UX ”bryggningspartner”.

Nya AstraZeneca.se på AEM har samma mallar som globala AstraZeneca.com, med en textbaserad menystruktur, en större hero-yta med tre fokusdelar som lyses upp vid mouse-over och ett längre löp med andra fokusområden. Som rekrytering, nyheter och twitter-feed. En karriärsida på Drupal länkas även in. Utöver CMS-delarna finns det även en Adobe XC CQ5 DAM-lösning för bild och mediahantering med i bilden. Brightcove används för video och GTM finns med i bilden (inte Omniture).

AstraZeneca är numera världens åttonde största läkemedelsföretag (se lista nedan med deras CXM/CMS val). AstraZeneca i Sverige är just nu cirka 6 600 medarbetare fördelade på ett forskningcentrum i Göteborg och en produktionsanläggning i Södertälje utanför Stockholm. Extrude, Cloud Nine och Sigma har varit tidigare Episerver-leverantörer till AstraZeneca.

Världens största medicinbolag och deras plattformsval ser ut som följer. Det är Adobe AEM (redan nu) och Drupal som delat upp marknaden mellan sig. Även om världens största bolag inom sektorn fortfarande är Episerver största (?) kund:

  1.  Novartis (Episerver CMS)
  2.  Pfizer (Drupal CMS)
  3.  Roche (Adobe Experience Manager)
  4.  Sanofi (svenska en java-lösning, globala en .NET, ska köpt in SiteCore i USA)
  5.  Merck & Co. (Twitter Bootstrap web framework lösning)
  6.  Johnson & Johnson (Drupal CMS)
  7.  GlaxoSmithKline (Adobe AEM)
  8.  AstraZeneca (Adobe AEM)
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Sundsvalls kommun går från open source till SiteVision

Leave a Comment