Att få din organisation att dra fördel av de nya sociala och digitala möjligheterna

In Infomercial by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

MKSE infomercial

 

De mest digitaliserade företagen i Sverige har vuxit mer än dubbelt så snabbt som de mindre digitaliserade företagen och de förstnämnda har dessutom uppnått en högre lönsamhet. Samtidigt så ser hälften av de svenska företagen inte behovet av att bli mer digitala och har inte tiden eller kompetensen som krävs.* Detta lägger ett stort ansvar på dig som ansvarar för digitala frågor.

webbstrategidagarna

En person som drivit igenom stora förändringar i sin organisation Maersk Line är Jonathan Wichmann, Keynote Speaker på Webbstrategidagarna 2013:2. Vi har passat på att ställa några frågor till Jonathan om hur han hjälpte Maersk Line till succé med sin sociala närvaro.

Kort sagt, vad var receptet för det höga engagemanget för Maersk i sociala medier?

Vi uppnådde det höga engagemanget genom visual storytelling och genom att alltid försäkra att det vi ville säga åtföljdes av bra bilder. Dessutom var vi alltid medvetna om att det vi sade skulle vara trovärdigt, relevant och jordnära.

Hur skapar det affärsnytta?

Det skapar affärsvärde på många olika sätt, t.ex. i kundservice och försäljning. Men det som skapat mest värde – och många företag tenderar att glömma det – har varit skapandet av en mer sammanhållen identitet och kultur inom företaget.

Vad krävs av ledarskap och kultur om jag vill engagera hela företaget i nya sociala och digitala arbetssätt?

Det viktigaste är förtroende, att ledare litar på sina människor och släpper kontrollen. Vad är de rädda för? Vad finns det att förlora? Jag skulle vara mer rädd för rädslan. Idag får du inflytande och någon form av kontroll genom att släppa kontrollen.

Hur gjorde ni för att som B2B-företag dra full nytta och digitala och sociala teknologier?

Jag tror inte att vi tog full nytta, men vi utnyttjade sociala teknologier. Och vi gjorde det genom attgå ut och vara transparenta. Och genom att förlita oss på antagandet att vi hade något intressant att berätta.

Du har sagt att om vi tycker att de senaste tio åren varit vilda, så kommer de nästa fem att göra oss galna, allt kommer att vändas upp och ner. Vad tror du kommer att hända?

Jag tror att de som inte vet hur man ska anpassa sig till den nya tekniken – och det gäller både företag och privatpersoner – kommer att få kämpa hårt. De kommer inte att utnyttja de nya möjligheterna, och de kommer inte att se hoten förrän det är för sent. I det nya digitala landskapet är inträdesbarriärerna till olika branscher och industrier sänkta, och i en tid av mycket medvetna och självgående medarbetare blir mellanchefer ett minne blott. Men är allt detta bara en föraning.

Jonathan erhöll även priserna ”Social Media Campaign of the Year” och ”Community Presence Awards på European Digital Awards i Berlin. Lyssna mer till Jonathan och många andra på Webbstrategidagarna 2013:2 den 20-21 november.

Läs mer här.

 

* Enligt undersökningen ”Det digitala Sverige” utförd av Google och Swedbank juni 2013

MKSE infomercial

Leave a Comment