EIO och VVS Företagen köper in SharePoint från NetRelations

In Intranät, Nyheter, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Under våren har NetRelations hjälpt EIO och VVS Företagen som nu bildat Installatörsföretagen att skapa ett nytt intranät. Allt på NetRelations egna version av ett SharePoint Online-ramverk. Fokus ska ha varit att skapa ett intranät med snabb time-to-market i fokus.

Arbetsgivarorganisationerna VVS Företagen och EIO slog ihop sina respektive servicebolag och bildade det nya servicebolaget Installatörsföretagen under 2016 för att ena krafter och bli en starkare röst i samhället.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Armatec handlar upp ny nordisk PIM-lösning efter gedigen urvalsprocess

Leave a Comment