Envac satsar på SharePoint 2013 intranät

In Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Bool har fått uppdraget att leverera ett nytt globalt intranät till Envac baserat på SharePoint 2013. Intranätet ska vara en gemensam informationskanal på global och regional nivå samt ett stöd för aktivt samarbete och kunskapsutbyte mellan regioner. Det nya intranätet kommer ersätta Envacs tidigare intranät baserat på ett äldre CMS.

Valet av SharePoint baseras på att Envac ville ha Bools anpassade portalplattform, Core.

Det nya intranätet ska vara användarvänligt, mobilanpassat, socialt och motivera och engagera personalen på ett positivt sätt.

Envac AB är ett svenskt företag inom Stena-sfären, med mer än 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering.

Leave a Comment