Fuud köper in ny e-handel, utvärderande partner levererar lösningen

In CXM, E-handel, Norce / Jetshop / Storm Commerce, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Livsmedelsföretaget Fuud har idag valt attt investera i en ny e-handelslösning som bygger på plattformen Storm Commerce. Utvald implementationspartnern är FMCA, en strategisk designbyrå i Sundsvall. De gjorde även plattformsutvärderingen för kunden.

Fuud AB inriktar sig på functional food och har idag elva egna varumärken, bland annat Legendz Drinks och Juica. Den nya e-handeln ska skapa bättre förutsättningar för koncernens befintliga varumärken och Fuuds fortsatta expansion.

” – Vårt mål är en företagsgemensam välmående e-handelsstruktur som möjliggör tillväxt och lönsamhet på såväl kort som längre sikt. Då är en smart multi brand och multi market-lösning helt nödvändig för oss .. Med Storm Commerce kan vi utforma den nya plattformen för våra varumärkens skilda sätt att göra affärer, såväl mot konsumenter som mot företag. Detta samtidigt som vi får en smart och funktionell lösning som klarar att hantera allt från logistik, kundtjänst och community till ERP och betalningslösningar.”

Säger Ali Nouri, som är Head of E-Commerce & Growth för Fuud sedan i september förra året.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Askås e-handel ökar, en av få som inte vill sälja

Den nya lösningen lanseras under första halvåret 2022.