Instagram-idéer, video och fullt mobilt, Praktikertjänst omdefinierar intranätet

In Featured, Intranät, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström2 Comments

Update:Smarta Intranät konferensen den 15:e oktober talar ägarna av ”RIM Sveriges bästa intranät”, Praktikertjänsts Insikt.

MKSE.com fick en pratstund med Karen Kenney, webbansvarig Koncernkommunikation, Praktikertjänst. Det är ett modernt och välanvänt EPiServer 6-intranät som tog hem priset.

praktikertjänst insikt intranät

Intranätet Insikt är verksamhetskritiskt och har en hög användargrad – över 9000 användare där 90 procent använder intranätet en eller flera gånger per vecka. Den höga användargraden beror till stor på att Insikt är den primära kommunikationskanalen samt att det finns minst ett femtiotal verksamhetskritiska applikationer till nytta i det dagliga arbetet för målgrupperna som utgörs av tandläkare, läkare och övrig vårdpersonal.

– Vi har ständigt arbetat med nyutveckling för att tillgodose användarnas behov, det tror vi också bidrar till användningen, säger Karen Kenney.

Praktikertjänst arbetar kontinuerligt med djupintervjuer med användare, statistik och analyser. I höst utökas analyserna med KPI:er över hela intranätet för ännu bättre kunskap om användningen.

Praktikertjänst har tagit fasta på att den mobila intranätanvändningen ökar. Första steget i att satsa mobilt har Praktiktjänst tagit genom att utveckla ett responsivt intranät, Insikt Lite, där man initialt har att valt att fokusera på nyheter, diskussionsforum och annonstorg för medarbetare. Nästa steg är att utveckla de mest verksamhetskrititiska applikationerna för mobilt användande, exempelvis löneunderlag.

Framöver kommer Praktikertjänst arbeta än mer med rörlig media på intranätet. Planer finns även på bildbaserade, ”Instagram”-liknande tillägg.

– Vi har sett att det uppskattas av våra användare som är lokaliserade över hela landet, intranätet blir då en naturlig träffpunkt för viktiga frågor som behöver kommuniceras t ex i realtid, säger Karen Kenney.

Kommentarer

  1. #smartaintranät ’Framtiden för Praktikertjänst’. Mobilt/instagram. Creuna har byggt den vinnande versionen av intranätet. Berättar Kelly och Densjö

Leave a Comment