Intellecta offshoresatsar, köper Sitecore-bolag, omsätter 388 Mkr

In Drupal, Nyheter, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

När det gäller sina digitala årsredovisningar lever Intellecta som man lär. Det är en mycket välpaketerad läsning som kunde presenteras efter 2014 års slut. I den får vi veta mer om hur de stora satsningarna på webb och Drupal gått samt får reda på att mycket fortfarande kvarstår.

0%
ökade årliga omsättningen med efter förvärven

Hur gick det då för Yann Blandys nya Drupal stormakt? Det är förlust på sista raden. Bolaget gick fortfarande back –15,4 (–43,8) Mkr före poster av engångskaraktär (omstruktureringskostnader i form av ”personalkostnader”). Men vinst om 1 Mkr om man förbiser det som anses vara av ”engångskaraktär”.

Stoltare är man att 60% av inkomsterna numera kommer från digitalt och inte tryck. Det har gått fort med förvärv av ProPeople, River, Blink Reaction m fl.

Även förvärven får fortsatt växa med aktieägarnas förtroende. River har öppnat Amsterdam-kontor och även Hilanders öppnar nytt. Nya kontor finns även i London och i Los Angeles. Dessutom öppnar Propeople ett offshore kontor för Drupal i Vietnam genom förvärv av ett 25-mannabolag.

Bolaget har även köpt upp danska Sitecore-byrån Chainbizz. Den kallas för ett komplement till open source och Propeoples strikta Drupal-fokus. Dessutom gillar man att Sitecore går bra i USA, som är näst största marknadsfokus (!) efter Danmark.

Bland de 30 största uppdragen ska fler än 30% av leveranserna komma från 2+ av koncernens byråer.

0SEK
per anställd köpte man ProPeople för i slutet av 2013

Kommentarer

Leave a Comment