Jensen startar svensk utbildning för Drupalutvecklare

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

En riktig värdemätare kring intresset för CMS-plattformen. Jensen Education med 14 gymnasieenheter i de 11 största städerna i Sverige, grundskola, förskola, business school i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala, 2 yrkeshögskolor, 30 kommuners vuxenutbildning och tre karriär och utvecklingsenheter har under hösten undersökt möjligheterna att starta en utbildning för blivande Drupalutvecklare.

De företag som hittills har varit med och tagit fram utbildningsupplägget är Nodeone, Ackebrink samt Kodamera.

http://www.hitta.se/upload/InfoText/jensen-education2.gif

Utbildningens mål är att ge den studerande kompetens att arbeta med webbpubliceringssystemet Drupal. Utbildningen ska ge stark kompetens inom grundläggande färdigheter inom systemet, samt inblick i och enkla färdigheter inom de nischade yrkesrollerna projektanalys, temautveckling och modulutveckling. Efter genomgången utbildning ska den studerande kunna:

 • principer för publiceringsverktyg i allmänhet, och Drupal i synnerhet.
 • rutinmässigt konfigurera inställningar i Drupals grundsystem.
 • rutinmässigt konfigurera och använda 20 av vanligaste tilläggsmodulerna.
 • identifiera funktioner som kan åstadkommas av 20 vanligaste modulerna i kombination.
 • identifiera funktioner som förses av ytterligare 20 av de mest använda modulerna.
 • hitta, bedöma och installera ytterligare tilläggsmoduler.
 • installera, flytta och uppgradera webbplatser byggda på Drupal.
 • redogöra för väsentliga delar för analys av webbplatsspecifikationer utifrån Drupalperspektiv.
 • utifrån analyser av specifikationer dra slutsatser om (1) lämpliga moduler att använda, (2) svårigheter och riskmoment i utvecklingen, (3) initial tidsuppskattning för utvecklingen, samt (4)  justeringar i specifikation som skulle innebära markanta tidsbesparingar.
 • redogöra för vikten av att uppnå enighet kring och tillräcklig tydlighet i en specifikation för webbutveckling
 • redogöra och tillämpa principer för agil utveckling
 • använda HTML, CSS och JavaScript för att göra enkla förändringar i presentation av innehåll på en webbplats
 • bedöma och installera färdiga teman för Drupal.
 • göra enklare justeringar i befintliga teman
 • redogöra för grunderna i omfattande ändringar i teman
 • redogöra för mekanismerna bakom och fördelarna med att versionshantera kod
 • redogöra för principerna bakom Drupals interna API.
 • analysera och modifiera enklare PHP-funktioner.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Ingo satsar på Salesforce Marketing Automation, Adobe Experience och open source CMS

Efter genomgången utbildning är tanken att den studerande ska kunna arbeta som:

 • webbutvecklare i eget företag, på webbyrå eller större IT-företag
 • projektansvarig i eget företag eller på webbyrå
 • temautvecklare i eget företag eller på webbyrå
 • modulutvecklare i eget företag eller på webbyrå
 • webbansvarig med utvecklingsansvar på mindre eller större företag

Speciellt vill Jensen att utbildningen ska förbereda den studerande på skiftande arbetsuppgifter inom webbutveckling. Låter anpassat för verkligheten.

Kommentarer

 1. Pingback: Tweets that mention Jensen startar svensk utbildning för Drupalutvecklare | Might Know Something Else -- Topsy.com

Leave a Comment