Kommuner samarbetar kring intranät för 30 000:-

In Intranät, Nyheter, Tillgänglighet by MKSE.com Redaktion Martin Edenström4 Comments

EPiServer och Circuits EPiServer CMS 6 kommun och intranät-mallar får teoretisk konkurrens.

Funka eller FunkaNu har startat ett egen projekt kring intranät för kommuner. För 30 000:- SEK kan intresserade kommuner teamworka för att i samverkan:

 • Bygga upp kunskap om vad som kännetecknar väl fungerande kommunala intranät
 • Bygga upp kunskap om vad intranätet kan användas till och vilka andra kanaler och verktyg som olika personalkategorier behöver
 • Hitta metoder för att testa och utvärdera hur intranäten fungerar
 • Ta fram gemensamma underlag i form av analyser, grundläggande strukturer och koncept.

Olika experter kring frågor som behandlas i projektet kan komma att bjudas in. Funkas kärnområde, krav på tillgänglighet, teknik och integration i ett intranät, kommer så klart ses över. Projektdeltagarna får inget intranät, men en projektwebbplats med det material som skapas. Projektet ska:

 • Sammanställa och analysera material som redan finns
 • Ta fram förslag på strukturer för intranät
 • Ta fram förslag på koncept för intranät
 • Testa strukturer och koncept på olika personalkategorier
 • Göra jämförelser mellan olika intranät
 • Arbeta med roller och målgrupper
 • Belysa hur sociala medier kan användas för intranät

Någon CMS-plattform nämns inte i materialet men Funka är historiskt EPiServer-förespråkande. Properitär CMS-mjukvara blir dock en allt mer känslig fråga i kommunsammanhang.

Men borde inte kommunernas webbredaktörer och administratörer kunna göra detta själva? Det är väl en del av deras jobb och något som kommunanställda har ett ansvar att utreda?

Kommentarer

 1. mja…det är väl precis det de gör genom att delta i det här projektet? Utan samarbete så sitter ju alla kommunwebbfolk på sin egen kammare och uppfinner hjulet gång på gång. Men jag har lite svårt för funka och deras pris och jag gillar inte heller EPI som, precis som du säger, funka föredrar. Fast projektet är ju tänkt att vara plattformsoberoende. Problemet är ju att funka har fått närmast myndighetsstatus efter det att värva försvann så när de hittar på någon dumhet så blir det näst intill lag i kommunvärlden. Som den uschlans standard-kommun-toppmenyn de tog fram för något år sedan i ett annat 30k-projekt. Förhoppningsvis lyckas e-delegationen snart ta tillbaka den rollen men de gör än så länge väldigt lite väsen omkring sig.

 2. 30.000 kr är för mycket! 18-23t är mer realistiskt för ett återkommande intranätprojekt. Det handlar i princip om designbyte. Alla kommuner kommer att använda samma moduler i ett eller annat format. 

Leave a Comment