Kriminalvarden.se uppdateras med EPiServer 7.5, ImageVault och Find 8

In Offentlig sektor, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Kriminalvården med Kriminalvarden.se har designats om och förbättrats för att bli mer modern. Webking har varit en av de delaktiga byråerna.

Det ska nu vara lättare att hitta information som är anpassad för den som är dömd till straff, är anhörig eller vill söka jobb hos Kriminalvården. Först skedde en analys om vilka Kriminalvårdens primära målgrupper är, vad besökarna behöver veta och hur de söker efter denna informationen. Varje primär målgrupp har nu fått en egen ingång och den allmänna informationen är strukturerad efter vad Kriminalvården sedan tidigare vet att besökarna söker efter. Exempel på målgruppsingångar är Behandling och vård och Forskning och statistik.

En nyhet på webbplatsen är Hitta och kontakta, där varje verksamhetsställe inom Kriminalvården är sökbart efter kriterier som frivård, anstalt eller häkte, säkerhetsklass eller behandlingsprogram. Med hjälp av geografiskdata och kontaktinformation skrivs verksamhetsställen ut med korrekt information och position på kartan.

Den nya sajten har även fått tydliga mouse-over markeringar på puffar, grafisk data som animerat ritas upp när de visas på skärmen samt är delvis interaktiv (stapeldiagram). Det finns även Vimeo-filmer samt en cookie-hantering under navigering, så den stör mindre än de i absolut topp.

Den nya webbplatsen bygger på EPiServer 7.5 CMS, ImageVault 4 Media Asset Management och sökmotorn EPiServer Find 8.

Leave a Comment