Kulten som är Hubspot, teddybjörnsdyrkan och försvunna medarbetare

In CRM Customer Relationship Management, CXM, Hubspot, Marketing Automation, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Nu har ”the shit hit the fan” hos Marketing Automation aktören Hubspot. Boken som skulle avslöja den mörka insidan hos företaget har släppts. Aningen försenad efter att blivit del av ett FBI-ärende (!) som sedermera även fick halva Hubspots ledning (inklusive VDn) sparkad. Detta då de aktivt försökte få insyn i bokens innehåll före publicering för att sedan förhala och förhindra att boken kom ut.

Och visst kan Hubspot manipulativa företagskultur synas i bokens nu publicerade innehåll. Det talas om en vansinnig kult på Hubspot där ledningen släpade med sig teddybjörnar in i mötesrum som alla medarbetare väntades acceptera. Det ledningen gjorde var lag och gick ej att kritisera.

Dessutom kunde medarbetare försvinna på dan utan förklaring vart de tog vägen. Ibland fick de anställda inte ens veta varför de sparkades, men det berodde troligtvis på outtalade säljnivåer individen inte nått upp till.

Författaren Dan Lyons berättar vidare att han är övertygad det finns ännu mer att gräva fram om ”kulten” Hubspot. Det väntas dyka upp i en framtida bok.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Ventilföretaget handlar upp ny e-handelspartner

Leave a Comment