Lazy loading på MQ.se bra för miljön

In Cloud / Förvaltning, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Under Stockholm Optimizely Opticon 2023 var en av main track-talarna kunden MQ samt sponsorn Knowit Experiences CSR-ansvarige. De talade om hur fashion retail är en av de största utsläppsbovarna på planeten samtidigt som datacenters, ofta inte rena, energibehov står för motsvarande trista nummer.

Hela Optimizely Commerce e-handelslösningen och sajten ska nyligen setts över i en satsning för att minska energibehov, tillhörande utsläpp och generellt optimera ”grönt” för framtiden.

0 %
mindre co2 utsläpp ska vissa sidor producera
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Parallellt med ett cirkulärt arbete MQ gör i höst och vinter för att återanvända plagg, minska på miljöovänlig frakt, använda bättre och närmare tillverkade återförsäljare och leverantörer ska egna proaktiva förvaltningsarbetet sedan 2023 börjats försetts med ”grönmarkerade” user stories i Jira.

Dessa ”green digitalisation” förändringar och uppdateringar ska vara av typen som kan minska last och därmed kraften som krävs av ett datacenter och moln (Microsoft Azure t ex). Sådana stories som MQ just nu aktiverat handlade om mer lazy loading stöd för att bara ladda in visuellt synliga sajtobjekt, ha ”färre objekt i egna carousel’en på startsidan”, nyttja optimerade PNG/SVG osv. Samt olika typer av bättre ”user load optimisation” och TTL-åtgärder på andra sätt. Knowit Experiences gröna, miljöanpassade förvaltningsåtgärder ska i slutändan tagit MQ till att bli en 68 procent mer miljövänlig sajt sett till koldioxidutsläpp. Det gäller då bara på vissa av sajtens alla sidor.

En mer kritisk, datarelaterad åtgärd ska vara att MQ valt att byta datacenter och flytta egna molndriften till ett datacenter beläget i Norrland, som ska vara bättre på att använda grön el.

Arbetet ska även lett till vissa ”perf” fördelar, MQ.se ska gått från 59 till 83 i Google Lighthouse page score samtidigt som kilabytes sparades in. I en Website Carbon Calculator slagning får däremot MQ.se ett totalt E-ratat betyg, som inte är så bra (sajten producerar 0.75 g CO2 vid varje besök). MKSE.com är vid samma tidpunkt C-ratad, t ex.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Optimizely släpper ett eget "operativsystem"