Myndigheten satsar på WordPress tillsammans med Knowit

In Nyheter, Offentlig sektor, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Rättsmedicinalverket (RMV) valde tidigare i år ut en ny leverantör då myndigheten skulle bli mer synlig för svenska folket. Knowit och Kenneth Lyngshede berättar att deras uppdrag var att på fem intensiva månader leverera en modern, målgruppsanpassad WordPress-webbplats med användarvänlighet i fokus.

Den första lanseringen kom i februari och nu har myndigheten uppgraderat och utökat sin WordPressatsning. Den nya webbplatsen ska ha ökat den interna stoltheten samt get en mer lättarbetad digital plattform. Innehållet ska nu nå fler av myndighetens prioriterade målgrupper och den digitala synligheten ska generellt ha ökat.

Effektkartläggning används i inledningen och parallellt med design- och utvecklingsarbetet skötte även Knowit en omfattande innehållsproduktion.

” – Effektkartan blev vår ledstång genom projektet. Den låg till grund för arbetet med koncept, design, utveckling, funktionalitet och textproduktion. När vi blev osäkra i projektet kunde vi hela tiden gå tillbaka till effektkartan och känna att vi var på rätt väg mot våra mål.”

Säger Åsa Brandt som är projektledare på RMV.

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Verksamheten är uppdelad i fyra områden: rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. De jobbar med utredningar på uppdrag av bland annat domstol, åklagare, polis och kriminalvård.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Fastighetsbyrån uppdaterar egen Contentful headless närvaro

Leave a Comment