NSFW/Svilova köper in headless CMS av ZCO

In Headless / Decoupled CMS, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

NSFW/Svilova är en ideell plattform för samtidskonst med säte i Göteborgs stad. Projektet är aktivt både online och offline och iscensätter ett årligt utställningsprogram samt konstnärssamtal, rundabordssamtal och produktion av konstnärligt/kulturellt innehåll i tryckta och digitala medier.

Nu har plattformen köpt in ett nytt headless CMS av svenska ZCO Stockholm. ZCOs egna headless-lösning ska följa standarden för PWA’s (Progressive Web App) och fungerar omgående som en mobilapp. Det finns även stöd för Offline-läge och push-notiser bland annat.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Crystallize headless vinner Puma e-handel, utmanar Centra och Commercetools