Prevas bygger nytt intranät på SiteVision med egenutvecklat sök

In Intranät, Nyheter, Sitevision by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Prevas AB har under vintern jobbat hårt på att knyta samman sina nordiska kontor med ett nytt intranät. Det är helt byggt i Sitevision och ska bland annat ha försetts med en egen ny, egenutvecklad sökmotor.

” – Vårt nya intranät behövde gå från att vara ett oönskat barn till något vi var stolta över. Kravet var också att det ska andas Prevas som brand. Det måste vara riktigt snyggt, helt enkelt.”

Säger Helena Lundin, Kommunikationschef. Prevas är en  internationell organisation med över 800 medarbetare utspridda på 22 aktiva kontor i Norden. Några av de större utmaningarna i början ska varit att göra det nya intranätet tilltalande för alla anställda samt få in ett omfattande ledningssystem i alla sökresultat som produceras i intranätet.
  • Användarens filer från Office365
  • Outlook-kalendern, visualiserad som en tidslinje för att illustrera medarbetarens dag.
  • E-post från Outlook
  • Sökfunktion som även inkluderar ledningssystem i SharePoint
  • Slack (med applikationer)
  • Chattlistning från Teams (både 1:1 meddelande och gruppmeddelanden)

Webstep står bakom produktionen.