Regeringskansliet växer med SharePoint

In ERP/ECM, Nyheter, Office 365 SharePoint Online, SharePoint MOSS 2007 by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

En av de svenska storkonsumenterna av SharePoint-kompetens är självaste  Regeringskansliet. För något år sedan valde de plattformen för intern dokumenthantering och informationshantering i kombination med externwebbens javabaserade CMS Polopoly.

Just nu pågår även ett stort projekt där SharePoint MOSS 2007 förs in på departementen. Men Regeringskansliet har dåliga erfarenheter av fjolårets Outlook e-postbyte. Det ska ha blivit dyrt och dragit ut på tiden, enligt uppgift. Med nya SharePoint 2010 ska även projekten, enligt uppgift, ses över för en samtidig versionsuppgradering.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Gunnebo köper in GPT-4 via Azure, kapar ledtider på "chockerande nivåer"

Vid det tidigare plattformsvalet 2008/2009 ifrågasattes det även internt att plattformsbytena påbörjades så kort efter att en tidigare marknadsansvarig på Microsoft fick en stadsrådspost.

Andra stora svenska SharePoint konsultköpare just nu är Swedish Match, V&S Group, Posten, Riksbanken, Vägverket och Intrum Justitia.

Update: Även problem på fler håll, rapporterar CS.

Leave a Comment