Så vill Silverpop, Adobe och Sitecore adressera arbete med Customer journey

In Adobe AEM, CXM, Marketing Automation, Nyheter, Online Marketing, Sitecore XP by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comment

Customer journey, eller kundresa på svenska, har tagit över som främsta begrepp kring allt det initiala arbetet med att skapa processer och hålla workshops om uppstartsarbetet hur utvalda CXM system sammanfogas.

De två stora, Adobe och Sitecore använder begreppet frekvent. Hos den förstnämnda var det bland de vanligare seminarierubrikerna vid årets två Summits.

Framförallt syns begreppets vidd på LinkedIN där ordet (Journey Manager, Customer Journey Manager, Digital Journey Manager) seglat upp som bland de vanligaste att ha i en titel när man ansvarar för CXM processer och uppköp.

Även Silverpop vill gärna berätta om hur deras lead management verktygkommer in i ett arbete med att definiera och skapa en Customer Journey. Deras process beskrivs mer i detalj i en ny överblick, de erbjuder sina kunder att:

• Bestämma key stages i en kunds customer journey

• Mappa en kunds köptankar i varje stage

• Identifiera områden där customer experience kan förbättras

• Hur man använder ett multichannel arbetssätt för att nå ut till kunder och andra kontakter.

• Tillgodose alla prospects och kunders rörelse inom er Customer journey.

Kommentarer

Leave a Comment