Stockholm Läns Landsting delar plattform i ny Drupal satsning av Knowit

In Drupal, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Knowit kommer allt längre från standardvalet Episerver och rekommenderar numera flera olika open source plattformar till sina kunder inom offentlig sektor. Efter de senaste WordPress-casen, som det för Rättsmedicinalverket (RMV), dyker nu fler plattformsomplaceringar upp.

Vårdbolaget TioHundra är ett samarbete mellan kommun och landsting. Deras nya webbplats skulle utstråla trygghet och värme samtidigt som den skulle förse Norrtäljeborna med information om TioHundras tjänster inom vård och omsorg. TioHundra önskade sig en mer modern webbplats som funkade för alla enheter och kommun/landstingsgänget ville kunna ”dela grundlösning med många andra förvaltningar” inom Stockholm läns landsting. Det krävde en speciell, ny typ av Drupal CMS upprättning.

Tillgängligheten var viktigt för TioHundra. För att öka tillgängligheten togs en särskild uppläsningsfunktion fram. Besökare med nedsatt syn eller annan funktionsnedsättning fick funktionen Lyssna som läser upp innehållet på den aktuella sidan. Och även här jobbade Knowit med sin sedvanliga Effektkartläggning i tidiga faser.

En annan aspekt av tillgänglighet blev att göra webbplatsen tillgänglig på flera språk. Här användes Google Translate samt ytterligare stöd för flera språk finns även i Drupal om TioHundra själva skulle vilja översätta webbplatsen manuellt i framtiden.

”- Samarbetet med Knowit har fungerat väldigt bra. Det har alltigenom varit väldigt smidigt, kontaktvägarna har funkat och vi har fått en webbplats som motsvarar våra målgruppers och våra egna förväntningar.”

Säger Per Grundberg, kommunikationsansvarig för Tiohundra.

Intresserade av Adobe Experience Cloud?

Representanter från MKSE.com har ansvarat för strategiarbete samt upphandling åt kunder som SJ.se, Avanza.se och TeliaSonera. Kontakta oss.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Knowit vinner Telenors digitala identitet, tar över från Design Bridge/Superunion London

Leave a Comment