Stockholms stadsbibliotek valde Drupal 7 CMS

In Drupal, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Stockholms stadsbibliotek släpper inte bara ny mobilwebb utan ska även vara på gång med en egen, ny Drupal 7 CMS. Ett rätt enkelt val för Stadsbiblioteket, många är de bibliotek världen över som integrerat plattformen med t ex tjänster som MetaLib X-server och SFX.

Den nya Biblioteket.se-lösningen ska satsat rätt hårt på egna nya sökmotorn.

Tidigare låg Biblioteket.se på en gammal VB-baserad Content Studio Professional Edition 4.7.

I bibliotekssammanhang i Stockholm finns även t ex Karolinska Institutet universitetsbiblioteke på Drupal 6 sedan några år tillbaka. Det finns även användargrupper inom internationella biblioteksvärlden som faktiskt har Drupal och Drupal-plugins som ämne vid sina sammankomster, något jag lärde mig vid arbete med nyss nämnda grupp.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Karlstads Universitet fortsätter satsa på Drupal-svit

Leave a Comment