Studieförbundet Vuxenskolan bygger responsivt, socialt EPiServer intranät

In Intranät, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Circuit har tillsammans med kund presenterat ett nytt case för kunden Studieförbundet Vuxenskolan.

SV intranet episerver

Samarbetet har främst rört en ny sociala intranät-satsning på EPiServer 7. Men det ska även finnas vissa e-handelsmoment enligt projektets rubricering.

Behoven var en struktur som gjorde arbetsdokument sökbara och navigerbart lättillgängliga, stöd för publicering av strikt redaktionella sidor, en lättillgänglig omvärldsbevakning och snabblänkar till verktyg som målgrupperna använder i sitt dagliga arbete.
Dialog som tidigare skedde på Facebook skulle flyttas ”hem igen”.

Intranätet är responsivt uppbyggt och innehåller olika versioner för desktop, smartphone och läsplatta.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Studieförbundet Vuxenskolan handlar upp ny partner för e-handel

Externwebben SV.se har använt en EPiServer 4.61 sedan länge tillbaka.

Leave a Comment