Svenska Yle landar på Drupal 2012

In Drupal, Nyheter, Streaming by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Finlands public service bolag Yle portar några av sina sajter till Drupal. Svenska Yle är en av dessa och vid en öppet släppt sprint demo går det, på vackert klingande finlandssvenska, att ta del av vad som gjorts i Drupalprojektet. Det finskopererade projektet (som går under namnet ”S.Y.N.D.”) ska stå klart första kvartalet 2012.

I äkta open source och Drupal-anda lovar faktiskt Yle att även släppa en del ”findings” och hela moduler från projektet. Som går tillbaka till Drupalcommunityt för nyttjande och vidareutveckling.

Yle, genom Alexander Granholm och Christian Wikström, var även på svenska Drupalcamp (bild på denna artikels författare i den artikeln) för att få inspiration och kontakter.

Yle har fyra TV-kanaler, sex radiokanaler och 25 regionala radioprogram.

Leave a Comment