72 % av alla svenska IT-projekt misslyckade

In Nyheter, Offentlig sektor, Övriga / Custom CMS by edenstrom2 Comments

En knappt två år gammal rapport av Exido visar att enbart 28 procent av alla IT-projekt var lyckade. Av 20 miljarder investerade kronor är drygt 70 procent dåligt eller rent felaktigt placerade.
Misslyckad

Inom Sveriges landsting anser man att hela 84 procent av alla IT-projekt som slutförts under året varit misslyckade. När det gäller systemutvecklingsprojekt är det färre än 10 procent som har varit lyckade.

Siffran är nästan lika anmärkningsvärd för den privata sektorn som i denna undersökning uppgår till 82 procent.

Offentlig sektor har en mindre andel projekt som inte lyckats: totalt cirka 64 procent. Orsaken uppges vara att det där drivs relativt sett få projekt och man tillåter sig att ägna mycket resurser åt förberedelsearbete. Undersökningarna byggde på år 2005.
Excido sammanfattar, varför misslyckas projekten?

Ofta handlar det om att kunderna inte upplever att de får ut det värde av investeringen som utlovats eller att priset inte motsvarar värdet av det som levererats. Leveranser sker inte i tid samt att funktionen i leveransen inte är den utlovade.

Systemutvecklingsprojekt:
• Kunderna upplever inte att man får ut det värde av investeringen som utlovats
• Priset motsvarar inte värdet av det som levererats

Infrastrukturprojekt:
• Kostnaderna överskrids
• Leveranserna sker inte inom utlovad tid

Affärssystemprojekt:
• Kostnaderna överskrids
• Leveranserna sker inte inom utlovad tid
• Funktionerna är inte de utlovade i leveranserna

Kommentarer

  1. Pingback: Varför IT-projekt misslyckas « EPiServer Polopoly Sharepoint CMS blogg

  2. Vi på Decuria har numer en nollvision mot misslyckade IT projekt. Vi har tagit fram en verktygslåda med arbetsmetoder för hur man kan lyckas med sina verksamhetsprojekt och inspirationen kommer från Christer Cragnell och Chaos Manifesto 2013.
    Mvh Fredrik Hagelin

    0709-951225

Leave a Comment