A-hus.se släppt på litium 4.5.1 CMS

In litium, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

Patrik Lindh tipsar om att Derome Hus A-hus.se har släppts på en litium 4.5.1 CMS utvecklad av A-hus själva.

Med en enorm bildbaserad, manuell och automatisk startside-carousel med bra integrerad copy.

Det finns en huslistning med taxonomi för att sortera fram hustyper.

För navigering används stora, delvis grafiska dropdown-menyer med mouse-over som fyller sin funktion både med design och direkt information. Det finns en bloggsamlingssida. Facebook har integrerats med, hör och häpna, vissa CSS-omskrivningar för a-hus designen. Heja.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Bodyflight och VREX köper in Litium e-handel och PIM av Maksimer

Trevlig release på litium, som vi annars nästan bara ser i e-handelssammanhang 2011. Men Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) tillvaratar intresset för företag som i Sverige bedriver verksamhet inom järnvägsentreprenader. Från och med 1 januari 2011 är har i maj även flyttat sin webbsajt till Almega’s Litium Studio plattform.

Kommentarer

Leave a Comment