Aftonbladet bygger in AI-stöd från OpenAI, sköter nya sektioner av sajten

In AI, ChatGPT, Machine Learning, Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Aftonbladet inte bara skriver om AI och företag som OpenAI, deras egna IT- och digitalteam har tagit fram några första egna stöd kring författande, korrigering och publicering som sköts av gen-AI (Generative AI) nu i juni. Det handlar om vissa längre artiklars sammanfattningar som numera skapas med ett integrerat stöd av OpenAIs GPT-4 AI-verktyg.

0 Mkr
ska bolaget omsätta i år
AD:  

Var detta verkligen det rätta valet? Det smartaste att göra i denna situation? Öppna upp MKSE.com expertpanel videosamtal inom 5 minuter med ett MKSE 🔭 LENS konto idag. En del av MKSE Patreon Premium, högsta nivån. Utvärderingar, stöd plattformsval, databastillgång och expertrådgivning.

Dessa är förvisso ”kvalitetssäkrade” och korrlästa av Aftonbladets mänskliga personal innan publicering. Men det är ändå ett kvickt insteg från mediahuset att få in OpenAI och stegvis börja lära sig mer i praktiken om hur bolaget ska använda sig av AI.

Aftonbladet har för ändamålet och framtiden även skapat en ny AI-policy som återfinns vid varje gen-AI skapad artikel eller sammanfattning.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Accenture tror på chatGPT och AI igen