Anticimex köper omfattande SharePoint 2013 intranät av NetRelations

In Intranät, Office 365 SharePoint Online by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Anticimex har köpt in NetRelations för att bygga sitt nya globala SharePoint 2013 intranät. Detta genom ett förvärv av delar av IIS och därmed utbyggnaden från egen verksamhet i sex länder till hela 14. Projektet drivs iterativt med flera lanseringar under 2013. Första versionen av intranätet lanseras före sommaren och innehåller 15 startsidor och 11 språk. Det viktigaste effektmålet i den första fasen är att effektivisera informationsspridningen från koncernledningen. Fler medarbetare ska ha åtkomst till och aktivt ta del av koncerninformation.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Armatec handlar upp ny nordisk PIM-lösning efter gedigen urvalsprocess

Även ISS med ISSworld.com har SharePoint både internt och externt (även om externwebben mest är Flash), de skaffade sin första SharePoint 2007 redan för 7-8 år sedan, då framtagen av danska Proactive.

http://www.svenskbensinhandel.se/wp-content/uploads/Anticimex-logga-150x150.jpg

Anticimex har mer än 3 000 anställda och 2,2 miljoner kunder. Under 2012 uppgick den sammanlagda omsättningen till cirka SEK 3,2 miljarder.

För snart tre år sedan valde Anticimex Ottoboni för att ta fram sin nya EPiServer externwebb. Ett uppdrag som nu även kan vara uppe för diskussion för nya partners då Ottoboni inte satsat på EPiServer på samma sätt de senaste åren.


imagevault

Leave a Comment