Är Allras digitala krishantering rätt väg att gå?

In Nyheter, Wordpress by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Den satsning ”skandalbolaget” Allra just satt upp kan bli klassiskt, digitalt svenskt krishanteringsmaterial. Framtiden får visa om bolaget gjorde rätt nu i slutet av februari då de avtäcker en helt klart planerad digital krishanteringsstrategi i flera steg..

Allra har kniven mot strupen, de måste just försvara sig mot rubriker som:

  • Större kundtapp, rasande kunder
  • Flera styrelseavhopp
  • Ett utsvävat levene i lyx bland högsta ledningen
  • Eventuellt skattemässiga förflyttningar till Dubai
  • Dålig fondutveckling i en övrigt gynnsam ekonomi
  • Aggressiv telemarketingförsäljning

..gör rätt som duckar SvD-reportrar men istället startat en blogg där dagliga (!) svar läggs upp.

Anton Abele har ett ansvar för denna typ av kommunikation inom bolaget. Han har främst en relation till sin tidigare arbetsgivare JKL som mycket ofta jobbar med just krishantering. Andra ”kändisar” inom tidskritisk krishantering för större företag och avsändare på sistone inkluderar Grand Hotels inhyrda krisexpert Paula Hammerskog, Paul Ronge, Jeanette Fors-Andrée samt Stampens byrå Prime.

Allra krishantering

Allra krishantering feb 2017

Helt rapidsnabb har inte krishanteringen varit. Domänen allrainifran.se registrerades via Loopia 16/2, så krisarbetet har planerats och byggs under en hel vecka. Allt återfinns på en enklare WordPress med Yoast SEO stöd och GA.

Bloggsatsningen kickades igång med en större, köpt helsida i Dagens Industri. Även SEM har köpts in via generella sökord som ”Allra”. Men det hjälper föga då artikelresultaten strax under de köpta platserna i SERP’en förses med bildval som snarare förstärker krisen. Att inte heller lanseringens MyNewsdesk-nyhet länkar rätt är inte en bra start.

Allra pension säga upp” är just nu vanligaste relaterade sökfrasen till ”allra”.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  HiQ köper upp ledande Adobe, commercetools och Liferay konsultfirma inriktade på offentlig sektor

Leave a Comment