Bouvet vinner UX-uppdrag för 1177 och Svenska Kraftnät

In CXM, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Bouvet har berättat om UX-fokuserade bolagets senaste uppdrag. Ett av dessa är kommande uppdateringarna för sjukvårdsupplysningen 1177. Det är ett nytt rådgivningsstödet som ska se till att sjuksköterskorna kan ta emot samtal, göra en medicinsk symtombedömning, skriva journal och hänvisa patienten vidare till rätt vårdnivå. UX-designen ska inletts med att en omfattande behovsinventering gjordes tillsammans med sjuksköterskorna.

” – Under de två åren vi arbetat tillsammans har mitt största fokus varit att sätta mig in i sjuksköterskans komplexa arbete. Tillsammans utvecklar vi ett mer användarvänligt arbetsverktyg som stödjer sjuksköterskornas arbete och minskar risken att göra fel.”

Säger Bouvets ansvarige Anna Ödlund i ett uttalande. Ny kund för Bouvet är även Svenska Kraftnät där en ny användarvänlig simulator kallad ARISTO tagits fram för att simulera svåra påfrestningar på samhället.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Orange Business Services ersätter Basefarm, ny plattform