Chimi bygger internationell satsning på Centra, når 100 Mkr, lanserar i USA

In Centra, CXM, E-handel, Nyheter, PWA by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Chimi lyckades under 2021 nå en omsättning runt 100 Mkr. Nu genomför Chimi en internationell expansion – där e-handeln blir den primära försäljningskanalen.

En viktig framgångsfaktor har varit att satsa på den egna e-handeln, som idag utgör 50% av bolagets totala omsättning. Bolaget har genomfört en satsning på den egna e-handeln som byggts om från grunden på ny teknik från headlessplattformen Centra.

“ – Vår försäljning har tidigare varit väldigt beroende av våra kunders resvanor, vilket gjorde att vi upplevde en kort, men skakig period när semestrar blev inställda till följd av pandemin. Men med facit i hand var det en blessing in disguise. Det tvingade oss till att tänka om och verkligen bli experter på att driva försäljning via vår egen e-handel – som idag är vår absolut största tillväxtkanal. Vi växer nu så snabbt att vi inte längre kan låta oss begränsas av tekniken, och har därför byggt om rubbet och satsat på en internationellt skalbar tekniklösning på varumärkesnischade plattformen Centra, samt skapat en helt ny designupplevelse som resonerar med våra kunder. Utanför Sverige växer vi snabbast i USA, där vi ser potentialen att tiodubbla omsättningen redan i år. Vår ambition har alltid varit att bygga ett globalt varumärke – och i år är året vi börjar satsa rejält på att skapa de förutsättningarna som krävs för att lyckas med det. Vi ska nå en miljard SEK i omsättning inom fem år.”

Säger Daniel Djurdjevic, VD på Chimi Eyewear.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Stor dag för svenska Centra, vinner hela Paul Smith

Samtidigt sjösätts en ny designupplevelse som skapats av Chimi Eyewears inhouse-team. Den nya sajten är byggd för lokalanpassad försäljning internationellt, med särskilt fokus på USA där varumärket ska tiodubbla försäljningen under 2022. Chimi Eyewear planerar samtidigt att lansera lokalanpassade satsningar i Tyskland och Frankrike – följt av övriga världen.

Svenska Prestaworks har tidigare tagit fram en PrestaShop e-handel för Chimi.