CMS fokus – What will your client run with?

In Drupal, Nyheter, Optimizely/Episerver, Polopoly Atex, RedDot by edenstromLämna en kommentar

Framgångsrik politik bygger på att identifera ett fokusområde. Ett område där identifikation, förståelse, sympati och slutligen framgång vinns. Det kan handla om ekonomi, miljö, arbete eller integration.

Skillnaden vid valet av portal/publiceringsplattform/CMS för en webbplats eller ett intranät är inte så stor. Som en presidentkandidats rådgivare skulle uttryckt det: What will you run with?

Content, innehåll påverkar idag en så pass stor del av kundens organisation att det är omöjligt för er och er lösning att vara bäst på allt. Det gäller att identifiera kundens fokusområde.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Thule Group släpper ny närvaro och D2C på Sitecore av Consid

Vem är det hos kunden som fattar besluten, är tongivande och den som kommer få sista ordet? Vanligt förekommande är att kunden tycker att det mesta som ska åstadkommas med plattformsbytet är lika viktigt. Men vart återfinns fokusområdet?

Identifiera och beskriv kundens fokusområde tillsammans med de tillkommande områdena. När beslut ska fattas om plattform får de tillkommande områdena stå tillbaka för fokusområdet.

Exempel på områden kan vara:

Integration (beslut om Novell i befintlig miljö) – IT-avdelningen
Java/Microsoft (policies, tycken och befintlig miljö) – IT-avdelningen
Gränssnitt (WYSIWYG, administrativa möjligheter) – Marknad / webbavdelning
Flexibilitet/utbyggnad (sajter som ska byggas in) – IT/Marknad/Webbavdelning

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Karlstads Universitet fortsätter satsa på Drupal-svit

Leave a Comment