De större upptäckterna från Web Service Award WSA-dagen 2017

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Årets Web Service Award WSA-dag är igång. VD Pierre Du Reitz inledde med att berätta om några de större upptäckterna i årets undersökningar:

  • Alla analytiker och UX:ares mantra om startsidans minskade betydelse de senaste åren får i år stöd i ny WSA data. Enbart 34% landar på startsidan. Via t ex sökresultat och sociala nätverk kommer de resterande två tredjedelarna först till webbplatsers olika undersidor. Striden om startsideutrymme borde vara över, anser WSA.
  • Att få användare att scrolla ned och titta ’under folden’ är fortfarande ett problem i dessa tider som designmässigt domineras av mobile-first framtagen, one-pager design. 98% såg första vyn, men direkt därefter visade det sig att knappt häften fortsatte scrolla nedåt. Alla scrollar inte.
  • WSA konstaterar till slut krasst hur pass märkligt det är att inte alla webbplatsägare har ett utsatt mål med sin webbplats. Eller några sätt att mäta, för övrigt. Dessa siffror var dock klart bättre för intranäten där de flesta hade ett syfte och mål med sin nysatsning.
MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Rekordaktiv eventperiod, nu har årets första digital- och webbtävling avgjorts, vinnare är..

Leave a Comment