”Det finns inget sådant som ett SharePoint projekt”

In Office 365 SharePoint Online, SharePoint MOSS 2007 by MKSE.com Redaktion Martin Edenström1 Comments

 ”- Det finns inget sådant som ett SharePoint projekt.”

säger Symon Garfield hos SharePoint partnern Brightstarr.

http://edenstrom.files.wordpress.com/2007/12/moss_2007.jpg

Den enda anledningen för en organisation att implementera ny teknik är för att uppnå förändring. En SharePoint etablering inom en organisation jämförs därmed indirekt med en omfattande, organisatorisk förändring á la en Six Sigma management filosofiinförande. Som när ett bolag eller en organisations ledning vill förändra något från grunden.

Ska SharePoint införas på rätt sätt rekommenderas en grund med ett ”ramverk” bestående av kontinuerligt arbete med:

  1. Governance
  2. Strategy
  3. Architecture
  4. Transition

MKSE.com skriver ofta om SharePoint 2010 dalande framgångar som ett CMS-verktyg, framförallt vid mer paketerade projekt som framtagandet av en externwebb.

Kommentarer

  1. Dalande? På vilket sätt då? Upplever det tvärtom på området för intranät.

Leave a Comment