Digitala plattformsprojekt och CXM misslyckas oftare när intern IT ska bestämma

In CXM, Nyheter, Offentlig sektor by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

DCG Partner Finder, en av världens större databaser för att jämföra och handla upp implementationspartners inför digitala projekt och CX uppdrag, har släppt en ny rapport. Den tittar främst på hur väl olika implementationsuppdrag genomförts de senaste åren. Vilka typer av projekt- och införandetaktiker som varit mest gynnsamma.

Iögonfallande från rapporten är att projekt som skötts av företagets interna IT-avdelningar i snitt gått mycket sämre än de som hanteras utanför huset. Hela 1000 svarande berättar att när intern IT fick ta hand om projekten misslyckades flera och totalt blev det ett NPS betyg på -60 (på en skala av -100 till 100). Det är helt 45 poäng lägre än när antalet misslyckade projekt skötta av en digitalbyrå eller IT-systemintegratör räknades ihop. In-house IT team fick därefter en ”VOCalis score” i snitt på 67 (max är 100). Det ger i en A till E grad skala enbart ett ”D”. Näst lägsta betyg.

DCG påpekar även att i deras tycke vill inte alltid köpare av digitala plattformar och CX-projekt använda sig av den interna IT avdelningen. Men företagspolicies tvingas dem att göra så av kostnads- och t ex säkerhetsskäl. Den stora rekommendationen återstår att låta certifierade och erfarna aktörer hantera installationen de tekniska lösningarna. Tillsammans med intern IT som ser och lär till en början. Oavsett hur pass självförklarande de nya plattformarna först säljs in för att vara.

Beställarstöd inom e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia Company. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss