Diös Fastigheter köper socialt och mobilt SharePoint intranät

In Intranät, Office 365 SharePoint Online, Optimizely/Episerver, Responsive Design / Mobilwebb by MKSE.com Redaktion Martin EdenströmLämna en kommentar

Bool kan direkt efter sommaren presentera ännu en ny kund och ett SharePoint 2013 intranätprojekt. De har fått ansvaret av Diös Fastigheter att  bygga ett mobilanpassat och socialt intranät.
http://dios.se/Global/Images/Start%20page%20top%20images/Lokaler.jpg
Intranätet baseras på Bools egna SharePoint 2013-baserade portalplattform. Intranätet ska vara den huvudsakliga platsen för att nå allt eller det mesta av vad medarbetarna behöver för att arbeta. Den ska kännas som ett naturligt och lättarbetat arbetsredskap.
Mobilt intranät blev ett krav då det ska vara enkelt för medarbetare som inte sitter vid en dator alltid att nå samma information. Mobiliteten kommer genom responsiv design.
Nylanseringen ska även byggts på Bools processverktyg som modellerar och beskriver en övergripande process, ger mer ingående beskrivningar av dess aktiviteter, samt listar tillhörande dokumentation och länkar.
Diös erbjuder lokaler och bostäder och har ca. 370 fastigheter och ett marknadsvärde som uppgår till ca 11,7 miljarder SEK.

Leave a Comment