Elbolaget satsar på Optimizely CMS och upplevelseexperimentering

In Analys / Statistik, Nyheter, Optimizely/Episerver by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Halmstads Energi och Miljö och egna sajten hem.se har uppdaterat sin digitala närvaro med en ny Optimizely CMS installation. Halmstads Energi och Miljö kallar sig Halmstads ledande energi- och avfallsbolag och jobbar med leverans av el, värme, kyla, sophantering och energitjänster till staden.

0 år
sedan bildades gruppen
AD:  

Få ovärderliga råd och kunskap inom området. Öppna upp ett MKSE.com expert online videosamtal på några minuter. Skaffa ett MKSE 🔭 Premium konto idag. En del av MKSE Patreon medlemskapet. Experutvärdering, personligt stöd plattformsval, intel/databastillgång och rådgivning längs med vägen.

Sajten återfinns inom Digital Experience Cloud DXC molnet och senast för tre år sedan uppdaterade gruppen den egna webbdesignen.

Gruppen bildades den 1 november 2006 och är en affärsdrivande koncern som består av ett moderbolag; Halmstads Energi och Miljö AB (HEM), med dotterbolag; Halmstads Energi och Miljö Nät AB (HEM Nät). Moderbolaget ägs till 100% av Halmstads kommun och HEM Nät AB är ett helägt dotterbolag.

Beställarstöd inom martech, e-handel och CX

MKSE.com har data och kunskap från över 15 000 svenska upphandlingar och plattformsval. Fatta rätt beslut. Gör som SJ, Avanza, KI och Telia. Anlita en expert inom området. Kontakta oss idag.

⬇ Fyll i formuläret nedan eller klicka för att e-posta oss

    MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Twoday rivstartar med ny VD, vinner myndighetskund