En av de största skogsägarföreningarna bygger e-handelsplats med Dizparc

In E-handel, Nyheter, Optimizely/Episerver Commerce by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Norra Skog har 27 000 enskilda skogsägare och ett samlat skogsinnehav på drygt 2,1 miljoner hektar skogsmark, det gör dem till Sveriges näst största skogsägarförening och en betydande aktör i Sveriges skogliga produktion av virke. Norra Skog ville skapa en digital handelsplats för sina medlemmar, allt för att underlätta för dem att köpa och sälja sina emitterade insatser. Tillsammans med Dizparc arbetade man fram en specifikation och designförslag, som ska varit väl integrerat i medlemmarnas befintliga användarsidor och valda upplevelse.

Vilka svenska bolagsledningar har redan spenderat för mycket pengar på metaverse och mindre taktiska digitalbeslut? Leta i MKSE.com innovation tech nyhetskategori. Öppen gratis under en begränsad period.

” – Som skogsägarförening strävar vi ständigt efter att skapa värde för våra medlemmar. En digital handelsplats där våra medlemmar kan köpa och sälja sina emitterade insatser är ett bra sätt att göra emitterade insatser likvida för de medlemmar som vill sälja dessa och de medlemmar som vill ta del av framtida vinstutdelningar i form av insatsränta kan köpa emitterade insatser.”

Eva-Maria Ekström, Finans- och inköpschef Norra Skog.

”- Genom den digitala handelsplatsen görs insatserna likvida och skapas valmöjligheter för medlemmen att antingen få pengar i handen eller köpa på sig mer insatser och därmed få ränta på ränta kommande år.”

Säger Jonas Eriksson medlemschef vid Norra Skog. Dizparc väljer traditionellt SharePoint för en del av sina projekt.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  Armatec handlar upp ny nordisk PIM-lösning efter gedigen urvalsprocess