Enbart 20 procent distansarbete, ”glädjerusning” efter IT-konsulter i september

In Nyheter by MKSE.com Redaktion Martin Edenström

Brainville har släppt säsongens konsultrapport som givetvis kretsar kring IT-konsulternas sedvanliga distansarbete de senaste 18 månaderna. Uppdragsgivarna verkar i höst fortsatt vilja planera resurser och blicka framåt i sin verksamhetsplanering.

Konsultrapporten H1 2021 är baserad på faktiska uppdrag som publicerats på Brainvilles plattform, uppmätta och rapporterade under det första halvåret 2021. Under det första halvåret fanns det cirka 18 000 bolag registrerade på Brainville och det publicerades konsultuppdrag i Sverige till ett totalt värde om 20 miljarder SEK.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  83 procent fler IT-konsulter på bänken, 22 procent färre uppdrag tillgängliga

Drygt 20 procent av uppdragen på Brainville under det första halvåret var distansuppdrag. Det kan jämföras med att andelen distansuppdrag innan pandemin utgjorde knappt en procent av uppdragen på Brainville. Men ändå en väldigt låg siffra, kan tyckas. Däremot är beställarpositiviteten hög:

”– Förmodligen är det vi ser nu någon form av glädjerusning efter konsulter, när man tror sig ana pandemins slut så småningom. Minskade restriktioner, i kombination med allt fler vaccinerade och numera väletablerade och välfungerande rutiner för distansarbete, bidrar helt klart till en känsla av mera normalitet och stabilitet på marknaden.”

Säger Brainvilles Manuel de Verdier.

MKSE.com vet mer, läs vidare här om samma företag:  20 procent OK med distansarbete, så ökar timpriserna 2022